Hooikoorts Amsterdam?

De komst van het voorjaar betekent voor veel mensen het begin van het allergie-seizoen. Allerlei middeltjes uit oma’s kruidenkast en van de drogist beloven een vermindering van de klachten. In de Chinese geneeskunde geloven we dat de bron van de rhinitis / hooikoorts aangepakt moet worden. Dit betekent dat we de gehele mens in ogenschouw moeten nemen en het immuunsysteem moeten balanceren om zodoende de klachten in de komende jaren te verminderen. Daarnaast is het natuurlijk prettig ook de acute klachten te verminderen.

Hooikoorts Amsterdam verhelpen

In de Westerse geneeskunde is rhinitis (of allergische rhinitis) allergie een voorbeeld van een verstoring van het immuunsysteem. Blootstelling aan een allergeen leidt tot een lichamelijke reactie. De uiterlijke verschijningsvorm is het gevolg van een gevecht tussen de allergenen en de cellen die het lichaam beschermen.

In de Chinese geneeskunde is rhinitis een voorbeeld van een wind-gerelateerde aandoening. De wind is de brenger van de 10.000 ziekten. Het veroorzaakt o.a. neusverstoppingen. Daarnaast is het afweersysteem van het lichaam verminderd. Dit lijkt dus sterk op de benadering van de Westerse geneeskunde. Wij kijken echter verder dan dit. Vaak zijn er ook nog andere verstoringen, die maken dat de klachten juist bij u, en juist op dat moment optreden. Onze behandeling is erop gericht om de acute klachten te verminderen, en daarnaast ook het onderliggende immuunsysteem te versterken, zodat klachten in de toekomst minder zullen voorkomen.

Diagnostiek hooikoorts Amsterdam

De Chinese geneeskunde bekijkt de mens in zijn geheel: uw klachten maken deel uit van u als mens. Bij de diagnostiek zullen we dus ook vragen naar uw leefwijze, de kwaliteit van uw slaap, uw voedingsgewoonten en ontlastingspatroon. Onderdeel van de diagnose is ook een pols- en tongdiagnose. De oude Chinezen hebben geleerd dat de tong een weerspiegeling is van het functioneren van het lichaam. We kijken naar de kleur van de tong, de vorm en het beslag (het laagje op de tong). De pols geeft eveneens een beeld van het energetisch functioneren van het lichaam. Vaak kijken we ook in de ogen – de spiegel van de ziel. Met alle informatie stellen we een diagnose volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde. De diagnose leidt tot een behandelplan. In het behandelplan staat onder meer hoe we de klacht willen oplossen of verminderen en hoeveel behandelingen we nodig denken te hebben. Dit behandelplan wordt met u besproken.

rhinitis