Privacy verklaring

Lingzhi Praktijk Amsterdam

Pieter Calandlaan 1127, 1069 SE Amsterdam—Osdorp

Lingzhi.amsterdam@tele2.nl

www.acupunctuur-amsterdam-lingzhi.nl

Tel.: 020-785 7698

Ma tot vr vanaf 8.00 ’s morgens

Za van 8.00 tot 12.00

KvK 634 337 37.  AGB: 90050539

Gegevensbeheer

1) Zoals al in 2017 is vastgelegd middels een formulier van de

Autoriteit Persoongegevens is de eigenaresse van Lingzhi Praktijk Amsterdam

mevrouw X. de Haas-You verantwoordelijk voor het beheer van alle cliënt- en patiëntgegevens op enigerlei wijze  aan Lingzhi Praktijk Amsterdam verstrekt. 

Website

2)  Lingzhi Praktijk Amsterdam verzamelt noch bewaart of gebruikt gegevens van bezoekers van de website  acupunctuur-amsterdam-lingzhi.nl of  enig andere website waarbij Lingzhi Praktijk Amsterdam betrokken is. Er zijn geen  instellingen of personen die het recht hebben zulks te doen of te proberen. Dit geldt overigens  ook voor de website host.

Informatief

3) De websites waarbij Lingzhi Praktijk Amsterdam betrokken is, hebben geen ander doel dan het verstrekken van informatie over Chinese behandelwijzen in ruime zin en onze werkwijzen, openingstijden, prijzen en adresgegevens  in het bijzonder. Er wordt nooit  geprobeerd na bezoek aan de website in contact te komen met bezoekers,  brieven of e-mails te zenden of een aanbod te doen.

Gegevens

4)  Gegevens van en over  cliënten op welke wijze dan ook aan Lingzhi Praktijk verstrekt,  worden bewaard in afgesloten archieven met patiënt-dossiers en in de computer van de behandelaar.

Deze computer is voor niemand anders toegankelijk en beveiligd.

Archieven worden opgeslagen in een ontoegankelijke ruimte en, voor zover regelmatig in gebruik, in een dossier kast.

Verwijzen

5) Mocht tijdens de behandelingen de behandelaar   het noodzakelijk achten de huisarts van patiënt in te schakelen of naar een andere deskundige te verwijzen, dan gebeurt dat met instemming van de patiënt.

Vertrouwelijk

6) Al hetgeen tussen patiënt en behandelaar naar voren komt, is vertrouwelijk en blijft tussen hen beiden. Wanneer, bijvoorbeeld vanwege taalproblemen of

om andere redenen, cliënt(e)) een derde vraagt hem of haar te begeleiden, dan is dat uiteraard toegestaan. Wel moet betrokken cliënt(e) daar zelf  toestemming voor geven.

Inzage en wijziging

7) Cliënten kunnen altijd inzage krijgen in hun dossier. Omdat dossiers ontstaan in het bijzijn van patiënt en door de patiënt, is de kans op fouten gering.

Toch kunnen typefouten of vergissingen het noodzakelijk maken op aanwijzing van de patiënt  een dossier te verbeteren . Dit is op verzoek steeds mogelijk.

Slot

8) De Lingzhi Praktijk hoopt met deze privacy verklaring  duidelijk te maken hoe wordt omgegaan met gegevens van cliënten en hoe deze worden bewaard.

Omdat we geen gegevens verzamelen via de website, kan deze privacy verklaring kort en duidelijk zijn.

X. de Haas-You

Amsterdam, 1 mei 2018